experts
in
financiering en overname

Fase 3: afrondingsfase en post-overname 

 

  1. Opstelen intentieovereenkomst incl exclusiviteit qua onderhandelingen 
  2. Boekenonderzoek 
  3. Opstellen Koopovereenkomst 

Na de overname komen nog een aantal aspecten aan de orde. Hierbij kan gedacht
worden aan de juiste uitvoering van de afspraken, nakoming van de leningsvoorwaarden,
behandeling van eventuele afwijkingen in de jaarrekening. 

Voor Slomp bedrijfsadviseurs is de overname pas afgerond indien ook deze facetten naar
uw tevredenheid zijn opgelost.

 

Slomp Bedrijsadviseurs De Beugel 15 7908 NK Hoogeveen T +31(0)528 231799 E roel.slomp@slompbedrijfsadviseurs.nl