experts
in
financiering en overname

Fase 2: verkooptraject 

Dan gaan wij echt aan de slag. Uiteraard altijd in overleg met de opdrachtgever gaan wij mogelijke kopers benaderen. Deze kopers kunnen afkomstig zijn uit ons netwerk, zij kunnen zich gemeld hebben via het anonieme profiel, het kan zijn dat zij voorkomen op de lijst met kandidaat kopers die door ons en u is opgesteld.
Voordat wij inhoudelijk gaan praten met deze potentiele kopers zullen wij een geheimhoudingsovereenkomst opstellen en deze laten ondertekenen. Hiermee willen wij voorkomen dat het feit dat u bezig bent om uw bedrijf te verkopen op straat komt te liggen. 
Vervolgens bespreken wij het informatiememorandum met de mogelijke koper en bespreken uiteraard ook de vervolgstappen.

  1. Onderhandelingen 
  2. Intentiefase 
  3. Boekenonderzoek 
  4. Koopovereenkomst

 

Slomp Bedrijsadviseurs De Beugel 15 7908 NK Hoogeveen T +31(0)528 231799 E roel.slomp@slompbedrijfsadviseurs.nl